สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี รพ.ศีขรภูมิ 1 โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดนัย ปานทอง 18-12-2561 497 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี รพ.ศีขรภูมิ 1 โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)